Shipment

We ship to 143 countries worldwide. Please click here for regional shipping details.
Shipping Information
Click Here for Shipping Information


Distributor Information

Funakoshi Co. Ltd.
9-7 Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
Tel: 81 3 5684 1620 Fax: 81 3 5684 1775
Email: [email protected] Web: http://www.funakoshi.co.jp/
AS ONE INTERNATIONAL, INC.
3350 Scott Blvd., Suite 29, Santa Clara, CA 95054
Tel:408-638-7415 Fax: 408-252-6220
Email: [email protected] Web: www.asone-int.com/to-japan/
Essence Medical Inc.
417 Leaders B/D, Yatapdong 342-1, Bundanggu Seongnam Gyeonggi-do Korea
Tel: 82-31-707-1544 Fax: 82-31-707-1999
Email: [email protected] Web: www.essencemedical.com
Leehyo Bioscience Co., Ltd.
LEEHYO B/D, 107, Bokjeong-ro, Sujeong-gu, SeongNam City, GyeongGi-do, Korea, postal number 13112
Tel: +82 31 722 2382 (Ext. 3) Fax: +82 31 759 7642
Email: [email protected] Web: www.leehyobio.com 
More Bio,Inc.
Woolim Lions Valley 5cha A-1505ho, 144-3,Sangdaewon-dong, Jungwon-gu,Seongnam-si, Gyeonggi-do, South Korea 462-120
Tel: +(82)-2-406-2942 Fax: +(82)-2-406-2944
Email: [email protected] Web: www.morebio.co.kr
Sungwoo LifeScience, Inc.
#236 Gemo-dong, Uijeongbu-si Gyonggi-do South Korea
Tel: +82-2-985-7471 Fax: +82-31-876-9149
Email: [email protected] Web: www.sungwools.com